Sıkça Sorulan Sorular

Hukuki sorularınız cevapları bu sayfada

 • Bize Yazın!

  Cevaplanmasını istediğiniz hukuki sorunları bize yazın, sitemizde cevaplayalım. Siz de cevaplanmasını istediğiniz hukuki sorularınızı yazabilir, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bu sayfada yer alan bilgiler ve öneriler genel mahiyette olup, bağlayıcı değildir. Genel tavsiye ve bilgilendirici nitelikte olan bu bilgilerin, her durumun somut özelliklerine göre müvekkil-vekil ilişkisi kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Ofisiniz haftanın hangi günleri saat kaça kadar açık?

  Ofisimiz hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Randevu almak için web sitemizde yer alan telefon numaramızı veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.

 • Web siteniz üzerinden sorularımı size iletebilir miyim?

  Elbette, dilerseniz e-posta adresimizi kullanarak, dilerseniz sayfanın en altındaki iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaranızı bıraktığınız takdirde arkadaşlarımız size en kısa sürede ulaşacaktır.

 • Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?

  Büromuz, ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tazminat Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuk genel kapsamda Medeni Hukuk (Boşanma – Eşler Arası Mal Paylaşımı – Miras Hukuku – Velayet, Vesayet Hukuku – Gayrimenkul Hukuku) Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Ceza Hukuku alanında olmak üzere, hukukumuzun değişik branşlarında uzmanlaşmış kadrosu ile danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 • Ofisinize nasıl gelebilirim?

  İletişim başlığı altında ofisimizin adresi ve harita üzerindeki konumu yer almaktadır. Ofisimiz Zeytinburnu metro, tramvay ve metrobüs duraklarına beş dakika yürüme mesafesinde bulunmaktadır.

 • Sosyal medya üzerinden size ulaşabilir miyim?

  Büromuzun Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ve Youtube adresleri web sayfamızın en altındaki linklerde yer almaktadır. Sosyal medya kanalları üzerinden bize ulaştığınızda size mutlaka dönüş yapılacaktır.

 • Elinizde bir vekaletname örneği mevcut mu?

  Elbette, aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.
  VEKALETNAME
  Leyh ve aleyhim/iz/de açılmış veya açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C. Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakim tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye ve cevaplarını almaya, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto ihtarname, ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yaptırmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalarına katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike,yanlışlıkları düzelttirtmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, taktir, temyiz ve il ulaştırma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve kurulacak organlarda beni temsil etmeye, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza,gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, alacağı,hakkı veya icra dosyasını temlik almaya, temlik vermeye, icra takibi ile veya savcılık şikayeti ile ilgili çek bedelinin bankaya ödenmesi ve/ya blokesi halinde bankadan tahsile, ahz-u kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragate, feragati, davaları kabule, icra satışlarında iştirake, pey sürmeye,artırma ve eksiltmeye,teminat yatırmaya ve çekmeye, mal beyanında bulunmaya,mahcuzları teslim ve tesellüme,çekleri muhatap bankaya ibraza,karşılıksız çıkan çekleri yazdırmaya,talimatıma gerek kalmadan,yeni çek yasasına göre karşılıksız çekte bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarı tahsile, adli sicil ve sabıka kaydı çıkartmaya,örnek almaya, temizlemeye ve sabıka kaydımla ilgili sair bilcümle işlemleri yapmaya ve neticelendirmeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere, ayrıca vekillerimin vekalet görevine ilişkin bildirim yükümlülüğünün yazılı talebimle doğacağını kabul ettiğimi bildirerek, A.Nafiz Gürman Mh.Nadide Sk.No:1 Mavi Palas K:4 D:13 Merter GÜNGÖREN/İST. adresinde mukim İstanbul Barosu avukatlarından Av. Önder BALCI (Baro Sicil zzzzz, TC NO: 11223344550) , Av. Ali VELİ (Baro Sicil xxxxx, TCKNo: 12345678901 ) , Av. Hasan HÜSEYİN (Baro Sicil yyyyy, TCKNo: 98765432101) birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete vekil tayin ettim.
  Vekalet Veren/ler: Kendi adına asaleten
  Adres/leri :

 • Evli biriyle bilerek ilişkiye girmek suç mudur? Suç değilse ne yapabilirim?

  Yürürlükteki ceza normlarımız zinayı suç saymamıştır. Bu açıdan zina yapan kişi eşiniz bile olsa cezalandırılması mümkün değil. Ancak;Türk Medeni Kanunu’nun 185. Maddesinde yer alan “evlenmeyle eşler arasındaki evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar,” biçimindeki düzenleme gereğince, evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği, diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğindedir. Bu eyleme evliliği bilerek katılan kişi de diğer eşin uğradığı zarardan sorumludur. Ayrıca Borçlar Kanunu’muza göre ve hukukun genel ilkeleri gereğince davranışlarıyla bir başkasının kişilik haklarına zarar veren kimse bu zarardan maddi ve manevi olarak sorumludur. Dolayısıyla eşinizin sizi aldatması kişilik haklarınıza bir saldırı niteliği taşımakta olduğundan bu saldırının faillerine karşı tazminat davası açmanız mümkündür.

 • Hakkında zayi nedeniyle iptal kararı verilmiş bir çek hakkında alacak takibi yapılabilir mi?

  Bu konuya ilişkin yasal düzenleme mevcut değil. Ancak konuya ilişkin Yargıtay İçtihatlarına göre çek iptal kararının kaldırılması davası açmadan herhangi bir alacak takibi yapılamayacağı gibi ödeme de talep edilemez.

 • Bankalardan birinde bir hesabım var. Geçtiğimiz günlerde bu bankanın, kendisine bağlı sigorta şirketinden benim adıma ferdi kaza sigortası yaptırdığını öğrendim. Sigorta poliçesi 3 yıl önce yapılmış. Her yıl hesabımdan 20- 30 Lira gibi (toplamda 90 TL civarında) para kesilmiş. Bankayı arayıp bu sigorta işleminin ne zaman, neye dayanarak yapıldığının, benim talep ya da onayımın alınıp alınmadığının kontrol edilmesini istedim. Bu konuda hiç bir bilgi vermediler. Öyle anlaşılıyor ki, banka benim kişisel bilgilerimi sigorta şirketi ile de paylaşmış. Banka ve/veya sigorta şirketi hakkında hangi hukuki ve/veya cezai başvuruları yapabilirim?

  Bankaya bir dilekçe ile başvurun, bu sigortanın hangi gerekçe ile yapıldığını, sizin bir talebiniz olup olmadığını, hangi tarihte yapıldığını, kişisel bilgilerinizin sigorta şirketine hangi hakla verildiğini vb. sorun; varsa buna ilişkin belgelerin ve sigorta poliçesinin onaylı suretini talep edin. Dilekçenin alındığına dair sizde kalacak suretine derkenar alın.
  Aynı şekilde sigorta şirketine bir dilekçe ile başvurun, bu sigortanın hangi gerekçe ile yapıldığını, sizin bir talebiniz olup olmadığını, hangi tarihte yapıldığını, sizinle ilgili bilgilerin nereden alındığını vb. sorun; varsa buna ilişkin belgelerin ve sigorta poliçesinin onaylı suretini talep edin. Dilekçenin alındığına dair sizde kalacak suretine derkenar alın.
  Kesintilerin ilk yapıldığı tarihten itibaren hesap dökümlerinizi alın.
  Bankada hesaptan fatura otomatik ödeme talimatınız var ise, sigorta kesintisi yapılan tarihlerde bu kesinti nedeniyle hesapta yeterli para olmadığı için ödemesi yapılmayan faturanız olup olmadığını kontrol edin.
  Böylece sigorta yapılması konusunda bankaya ya da sigorta şirketine bir başvurunuz, imzaladığınız bir sözleşme ya da poliçe olmadığından emin olun. Delilleri topladık,
  Sonra dilekçeleri hazırlayalım:
  Konuyu özetleyip, belgelerin birer suretlerini ekleyerek BDDK’na başvurun.
  Hesabınızdaki paranın sizin talimatınız olmadan alındığını belirterek ve belgeleri de ekleyerek güveni kötüye kullanmak suçundan dolayı Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet dilekçesi verin.
  Kişisel bilgilerinizin sizin onayınız olmadan banka tarafından sigorta şirketine verildiğini bildirerek ve elinizdeki belgeleri de ekleyerek, banka ve sigortanın yanıtında ve belgelerde adı geçen banka görevlileri, banka yanıt vermez ise işlemi kimin yaptığını bilmediğinizi belirterek ilgili banka görevlileri hakkında TCK 136 ve 137. maddelerine aykırılıktan Cumhuriyet Savcılığı’na ayrı bir şikâyette bulunun.
  Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak bankaca yapılan kesintilerin iadesini talep edin.

 • Ekşi Sözlük, İnci Sözlük, Uludağ Sözlük vb. sitelerde şahsıma açıkça küfür ve hakaretler edilmiştir. Bundan dolayı dava ve şikâyet hakkım var mıdır?

  Evet. İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçu TCK M.125’te düzenlenmiştir. Ayrıca internetten messenger, mail, mesaj yoluyla hakarete uğrayanlar ilgili mahkemelerde maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

 • Yargı Paketiyle ev eşyalarının haczinin kaldırılmış olduğu ve iş yerinde haczedilen malların değerinin 5.000 TL’nin altında kalması halinde bu malların muhafaza altına alınamayacağı doğru mu?

  Hayır. Ev eşyasının haczedilemeyeceğine ilişkin yasa tasarı metnine ‘’ lüzumlu eşya ‘’ ölçütü getirilmiş ve yasa “ev halkı için lüzumlu eşyalar haczedilemez” şeklinde çıkmıştır. Dolayısıyla ev eşyası haczi kısıtlanmıştır ancak tamamen kaldırılmamıştır.
  Yine iş yeri ile ilgili madde tasarı metninden çıkarılarak yasalaşmıştır. Dolayısıyla iş yerindeki malların muhafazasının önündeki engel de kalkmıştır.

 • Müşterimden aldığım çeki bankaya ibraz için götürdüğümde yetkili bana ’’……… mahkemesinin …………… Tarih ve ……… no’lu kararı gereği çek hesabındaki … TL’nin ödemesini yapamıyoruz’’ şeklinde bir cevap verdi. Ben bu çek ile alacağımı tahsil edemez miyim?

  Yine öncelikle çekinizi mutlaka yazdırınız. Çek ’’……… mahkemesinin …………… tarih ve ……… no’lu kararı gereği çek hesabındaki … TL ibraz edene ödenememiştir’’ şeklinde yazılsa bile ihtiyati haciz başta olmak üzere her türlü icra ve dava işlemini yürütebilirsiniz. Kaldı ki sizin cironuzdan önce keşideci dışında başka cirolar da varsa bu saydıklarımız hakkında evveliyetle işlem yapabilirsiniz.

 • Müşterimden aldığım çeki bankaya ibraz için götürdüğümde yetkili bana ’’keşidecinin imzası banka kayıtlarındaki imza ile uyuşmadığından işlem yapamıyoruz’’ şeklinde bir cevap verdi. Ben bu çek ile alacağımı tahsil edemez miyim?

  Öncelikle çekinizi mutlaka yazdırınız. Çek ’’keşidecinin imzası banka kayıtlarındaki imza ile uyuşmadığından işlem yapılamamıştır’’ şeklinde yazılsa bile ihtiyati haciz başta olmak üzere her türlü icra ve dava işlemini yürütebilirsiniz. Kaldı ki sizin cironuzdan önce keşideci dışında başka cirolar da varsa bu saydıklarımız hakkında evveliyetle işlem yapabilirsiniz.

 • 3 yıllık kira sözleşmesi yaptığımız kiracı ilk kirasını ödedi ama sonraki ayları ödemedi. Tahliye edebilmek için 3 yılın sonunu mu beklemeliyim?

  Hayır. Ödenmemiş kira alacakları için icra takibi başlatıp temerrüt nedeniyle tahliye davası açabilirsiniz.

 • Yıllık izin aldığım dönemdeki hafta sonu tatilleri yıllık izne dâhil midir?

  Hayır. Hafta tatilleri, ulusal tatiller ve genel tatil günleri yıllık izinden mahsup edilemez.

 • İşyerimden yıllık iznimi 10 günden az kullanamayacağımı söylediler. Doğru mu acaba?

  Evet, İş Kanunu’na göre yıllık iznin bir bölümü 10 günden az olamaz. Ayrıca yıllık izni en fazla 3’e bölerek kullanabilirsiniz.

 • Yıllık izin kullanmak zorunda mıyım?

  Evet. Yıllık izin hakkı kamu düzenine ilişkin olduğu için para ya da başka bir sebeple yıllık izin kullanmak hakkından vazgeçilemez.

 • Eşim benden habersiz (onun adına kayıtlı) evimizi satabilir mi?

  Kaydına aile konutu şerhi koydurursanız satamaz. Eşlerden biri evlilik cüzdanı ve birlikte aile konutu olarak özgülenen yerde ikamet ettiklerini gösterir muhtarlık evrakı ile birlikte gayrimenkulün bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğüne başvurduğunda her hangi bir ödeme talep edilmeden tapuya bu şerh konuyor.
  Yargılama sırasında veya bir dava olmaksızın da aile konutu şerhi konması talebi hâkimden istenebilir. Bu durumda aile hâkimi kararı ile de şerh konabiliyor.

 • Babamız öldü. Miras paylaşımı paylaşımı nasıl olacak?

  Öncelikle veraset ilamı çıkarılarak mirasçılar belirlenir. Daha sonra ilgili veraset vergi dairesine başvurularak terekedeki malların ilişiğini kesme işlemi yapılır. Sonrasında mirasçıların yapacağı miras taksim feragat sözleşmesi ile ilgili kurumlara başvurularak malların mirasçılara devri sağlanabilir.

 • Anlaşmalı boşanma davası açmak için ne yapmalıyız?

  Eşinizle anlaşmalı boşanma hususunda protokol imzalayıp aile mahkemesine başvurmanız gerekiyor. Duruşmanın öne alımı için dilekçe verilirse 3- 4 ay kaybetmekten kurtulursunuz.

 • İcra müdürlüğünden çalışanlarımdan birinin maaşına haciz konulmasına ilişkin yazı geldi. Ne yapmalıyım?

  Adı geçen çalışan halen işyerinizde çalışıyor ise maaşından tezkerede belirtildiği oranda kesintiyi yapıp icra dosyasına yatırmanız gerekmekte. Eğer işçi işyerinden ayrılmışsa bu takdirde maaş haciz tezkeresine itiraz etmeniz gerekiyor.

 • Şirketimize/şahsıma icra dairesinden ’’Birinci Haciz İhbarnamesi’’ başlıklı bir yazı geldi. Ne yapmalıyım?

  Söz konusu ihbarname; ihbarnamede borçlu olarak gözüken kişiye borcunuz varsa bu borcu adı geçen borçluya değil de ihbarnamede belirtilen dosyaya yatırmanız gerektiğini belirtir.
  Adı geçen borçluya borcunuz varsa vadesi geldiğinde dosyaya yatırmanız, borcunuz yoksa ihbarname içeriğine tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz etmeniz gerekmektedir.

 • Asgari ücretten az maaş aldığım işyerindeki iş akdim sona erdi. Kıdem tazminatı ve diğer alacaklarım asgari ücretten mi hesaplanacak yoksa gerçek maaşım üzerinden mi?

  Asgari ücret ” kamu düzenindendir “. Tam süreli çalışma karşılığında, asgari ücret altında bir ücrete mahkeme dahi hükmedemez.

 • Eşim memur iken görev sırasında hayatını kaybetti. Ne yapmalıyım?

  İlgili bakanlığa karşı görevli idare mahkemesinde, destekten yoksun kalan aile bireyleri maddi, vefat sebebiyle manevi zarar gören aile bireyleri manevi tazminat davası açabilirler.
  Ayrıca olayda kusuru bulunan ilgililer hakkında şikâyetçi olabilirler.